Algemene voorwaarden

 

Inschrijving:

De inschrijving kan enkel gedaan worden via het inschrijfformulier op deze website: www.angelaspierenburg.nl  

Indien er te weinig inschrijvingen zijn behoudt Dansstudio Angela Spierenburg zich het recht om de cursus te laten vervallen. Indien er te veel inschrijvingen zijn dan wordt er met een wachtlijst gewerkt.

Na inschrijving verplicht je je tot tijdige betaling van het verschuldigde lesgeld.

De inschrijfkosten bedragen €10,- per inschrijving.

Er kan op ieder moment ingeschreven worden bij Dansstudio Angela Spierenburg. Bij inschrijving halverwege een kalendermaand worden de gemiste lessen verrekend.

Betalingsvoorwaarden:

Gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd. Dansstudio Angela spierenburg behoudt zich het recht voor de hoogte van het lesgeld per jaar te indexeren.

Lessen:

Indien een les niet door kan gaan door afwezigheid van de docent zal de les in overleg met de leerlingen op een ander moment worden ingehaald.

In de schoolvakanties en op vrije dagen worden er geen lessen aangeboden. Het lidmaatschap loopt door in de korte vakanties maar niet in de zomervakantie. Dit is reeds berekend in de prijs.

Dansstudio Angela Spierenburg behoudt zich het recht voor om de lestijden en locatie te wijzigen.

Aansprakelijkheid:

Dansstudio Angela Spierenburg is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.  

Dansstudio Angela Spierenburg is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel.

Opzegging:

Het lidmaatschap loopt automatisch door en is maandelijks opzegbaar. Er moet minimaal 5 werkdagen voor het einde van de kalendermaand worden opgezegd. Het abonnement wordt dan de eerstvolgende kalendermaand gestopt. 

Je kunt je lidmaatschap uitsluitend beëindigen door een opzegging te mailen naar info@angelaspierenburg.nl

Bij betaling in 1 termijn is geen geldrestitutie mogelijk